Գլխավոր էջ

Էրազմուս+

ԾՐԱԳՐԵՐ

Էրազմուս+ կրեդիտային շարժունության ծրագիր՝ Տուշայի համալսարան (Իտալիա)

Էրազմուս+ կրեդիտային շարժունության ծրագիր՝  Փոլ Սաբատիեի (Տուլուզ 3) համալսարան (Ֆրանսիա)

Էրազմուս+ կրեդիտային շարժունության ծրագիր՝ Դաբրովա Գուրնիչա համալսարան


ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ


Բարձրագույն կրթական հնարավորությունները բուհերի ուսանողների, աշխատակազմի և անհատների համար Էրազմուս+ ծրագրի ներքո


Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունության ուղեցույց

Էրազմուս+ 2018թ. ուղեցույց

Էրազմուս+ 2019թ. ուղեցույց

Միջազգային կրեդիտային շարժունության ուղեցույց 2018թ.ԲՈՒՀԵՐԻ ՀԱՄԱՐ


Միջինստիտուցիոնալ համաձայնագիր

Միջազգային կրեդիտային շարժունության ձեռնարկ

Հաճախակի տրվող հարցեր բուհերի համար

Ուղեցույց դիմորդ բուհերի համար

Շարժունության գնահատման ձև
 (նմուշ)


ՈւՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Ուսումնառության համաձայնագիր ուսման նպատակով

Ուսումնառության համաձայնագրի կիրառման ուղեցույց

Ուսումնառության համաձայնագրի կիրառման ուղեցույց (պրակտիկա)

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Շարժունության համաձայնագիր դասավանդման նպատակով

Շարժունության համաձայնագիր վերապատրաստման նպատակով

Հաճախակի տրվող հարցեր բուհերի ուսանողների և աշխատակիցների համար