Գլխավոր էջ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի (այսուհետ՝ ԳԿՄԿ) Տեղեկատվական  տեխնոլոգիաների  բաժինը ԳԿՄԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է:
Բաժնի գործունեության նպատակն է՝ ԳԿՄԿ ուսումնական գործընթացն ապահովելու համար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, համակարգիչների, սերվերների, համակարգչային սարքավորումների, տեղային և ինտերնետ ցանցի, ուսումնատեխնիկական միջոցների սպասարկումն ու արդիականացումը, ինչպես  նաև  տեղեկատվական-կրթական և վեբ տեխնոլոգիաների զարգացումն ու սպասարկումը:

Բաժնի խնդիրներն ու գործառույթներն են `

 • համակարգիչների և ծրագրային փաթեթների անխափան և արդյունավետ աշխատանքի կազմակերպումը,
 • համակարգիչների և համակարգչային ու էլեկտրոնային սարքավորումների պարբերական ստուգումը և կենտրոնի հնարավորության սահմաններում հայտնաբերված անսարքությունների վերացումը,
 • տեղային համակարգչային ցանցի ղեկավարումը և ընդլայնումը,
 • ԳԿՄԿ կայքի կառավարումն ու բարելավումը,
 • էլեկտրոնային ուսուցման համակարգի կառավարումը,
 • ուսանողների գնահատման էլեկտրոնային համակարգի կառավարումը,
 • կենտրոնի տեղեկատվական համակարգերի միասնական շահագործումը և ինտեգրման աշխատանքների կատարումը, նոր ծրագրերի ու համակարգերի մշակումը և ներդրումը,
 • կենտրոնի էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի կառավարումը,
 • տեղեկատվական նոր կրթական տեխնոլոգիաների ուսումնասիրումը և ներդրումը,
 • ԳԿՄԿ սերվերների կառավարումը և բարելավումը,սերվերներում տեղադրված տարբեր ծրագրային փաթեթների ու տվյալների արխիվացումն ու պահպանումը,
 • տեղային համակարգչային ցանցի անվտանգության ապահովումը,
 • ինտերնետ կապի ապահովումը,
 • անցագրային հսկողության ավտոմատացված համակարգերի շահագործումը և սպասարկումը,
 • կենտրոնում վեբ տեխնոլոգիաների, կայքերի կառավարման և էլեկտրոնային կառավարման ու գնահատման համակարգերի զարգացման աջակցությունը և այլն:

Բաժնի աշխատակազմը


Արմեն Եղոյան
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
բաժնի պետ
Հեռ.՝ (+374 60)623596 (398)
Էլ-փոստ` armen.yeghoyan@isec.am


Սուրեն Գևորգյան

Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների բաժնի
ցանցային ադմինիստրատոր

Հեռ.՝ (+374 60)623596 (398)
Էլ-փոստ՝ suren.gevorgyan@isec.am


Գրետա Կարապետյան
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
բաժնի
գլխավոր մասնագետ
Հեռ.՝ (+374 60)623596 (398)
Էլ-փոստ՝ greta.karapetyan@isec.am


Հայկ Նորավյան
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների բաժնի
համակարգչային օպերատոր
Հեռ․՝ (+374 60)623596 (398)
Էլ-փոստ՝ hayk.noravyan@isec.am


 Կոնտակտներ

(+374 60) 623596

itdep@isec.am


Փաստաթղթեր

ՏՏ ծառայություններ


Վերապատրաստումներ


Հարցումներ