Գլխավոր էջ

Որակավորման քննություններ

Որակավորման Քննությունների հանձնման ժամանակացույցՈրակավորման Քննությունների Կարգ


 

 
Փիլիսոփայության որակավորման քննության ծրագիր և հարցաշար

 

Գիտական հետազոտության մեթոդաբանության հարցաշար


Սոցիալական հոգեբանության որակավորման քննության հարցաշար