Գլխավոր էջ

Մագիստրատուրա

 

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային
կենտրոնը իրականացնում է մագիստրոսական
կրթություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով

      

Առկա ուսուցում

Հեռակա ուսուցում

Պատմություն Ընդհանուր և հայ լեզվաբանություն
Միջազգային հարաբերություններ Երկրաբանություն
Ընդհանուր և հայ լեզվաբանություն Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն Տեղեկատվական համակարգերի մշակում
Նեյրոֆիզիոլոգիա և տոքսինոլոգիա Կրթության կառավարում
Հեռահաղորդակցություն Սոցիալական մանկավարժություն
Կիրառական սեյսմոլոգիա Քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն
Երկրաբանություն Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն
Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա
Հնագիտություն և ազգաբանություն Կառավարում
Արևելագիտություն Հանրային կառավարում
Դեղագիտություն Գործարար վարչարարություն /կառավարում/
Կրթության կառավարում Զբոսաշրջություն
Սոցիալական մանկավարժություն Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
Բնապահպանություն և բնօգտագործում Մաքսային վարչարարություն
Քաղաքագիտություն Իրավագիտություն
Քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն
Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ
Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա  
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)  
Կառավարում  
Հանրային կառավարում  
Հանրային ֆինանսների կառավարում  
Գործարար վարչարարություն /կառավարում/  
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ  
Մաքսային վարչարարություն  
Իրավագիտություն  

Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն

 

Ավիատիեզերական սարքաշինություն

 

 


 

Դիմում


Դիմորդ

Կրեդիտային համակարգ

Դասացուցակ և ժամանակացույց

Օտարերկրյա ուսանողներ