Գլխավոր էջ

Ժամանակացույց

Ասպիրանտների և հայցորդների գարնանային դասընթացների անցկացման 2021թ. ժամանակացույց

Խումբը

Առարկայի անվանումը,

դասախոսները

Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեքշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ Շաբաթ
  Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն Դասերը կսկսվեն 2021 թ. փետրվարի 4-ից

Online


   

ժ. 11.00
  ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ Դասերը կսկսվեն 2021 թ. հունվարի 25-ից
Online
 
  Անգլերեն լեզու            
Հուման. Բիշարյան Հ. 14:00     14:00    
Բնագիտ. Երնջակյան Ն.     11:00      11:00 
Ֆիզ.մաթ. քիմ. Գուլյան Ս.     13:00      13:00
    Բաղրամյան 24դ., ՀՀ ԳԱԱ գրադարանի մասնաշենք, 11-րդ հարկ
ֆրանս. Կուբաթյան Կ.
 13:30      13:30   11-2
Գերմ. Պողոսյան Վ.Ա.
  12:00     12:00 11-2

Ինֆ.1

Ինֆ.2

 

Տեղեկատվական և կրթական նոր տեխնոլոգիաներ

 

Դասերը կսկսվեն 2021 թ. մարտ ամսին

  12:00
ԻԱՊԻ, 203 լս.
    19:00
Online