Գլխավոր էջ

Բնապահպանության և բնօգտագործման ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ՝
Լիլիթ Սահակյան,
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» ամբիոնը հիմնադրվել է 2010 թվականին` Էկոկենտրոնում առկա նյութատեխնիկական բազայի և մասնագիտական ռեսուրսների հիման վրա: Ամբիոնը համալրված է գիտական որակյալ կադրերով, ամբիոնում դասավանդում են կրթության և գիտության ոլորտներում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ, գիտնականներ:


Ամբիոնի խնդիրները՝


Բնապահպանություն և բնօգտագործում մասնագիտությամբ պատրաստել բարձր որակավորմամբ մագիստրոսներ, որոնք, տիրապետելով բնագավառի հետազոտական մեթոդներին, կարող են իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական, լաբորատոր և կիրառական ոլորտներում, նպաստել գիտակրթական միջազգային համագործակցությանը, կատարելագործել ուսուցման բովանդակությունը, մշակել և հրատարակել հոդվածներ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ: 2017 թ.-ից Եվրոպայի լավագույն բուհերի հետ ամբիոնում իրականացվում են «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության և կարողությունների զարգացման ծրագրեր՝ ուսանողներին հնարավորություն ընձեռելով անցնելու մասնագիտական պրակտիկա Տուշայի, Նեապոլի (Իտալիա) և Կրակովի (Լեհաստան) համալսարաներում, ինչպես նաև կատարել հետազոտություններ ՀՀ-ում եզակի ERLEP միջհամալսարանական կրթական և գիտահետազոտական լաբորատորիայում:

 

 

Մասնագիտացումը՝  բնապահպանություն և բնօգտագործում


Գիտահետազոտական աշխատանքները`

Վերջին հինգ տարիների ընթացքում ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը միջազգային մի շարք հեղինակավոր գրախոսվող ամսագրերում հրատարակել է գիտական 5 մենագրություն, մեթոդական ձեռնարկներ և 100-ից ավելի գիտական հոդվածներ: 2019-2020թթ. ընթացքում ամբիոնի աշխատակիցները հրատարակել են 20-ից ավելի գիտական հոդված:  Ամբիոնի հիմնադրման օրվանից մինչ օրս դասախոսները պաշտպանել են մի շարք թեկնածուական ատենախոսություններ, ակտիվորեն մասնակցում են միջազգային տարբեր գիտաժողովների, սեմինարների և վերապատրաստման դասընթացների, իրականացնում են միջացգային կրթական ծրագրեր և սերտորեն համագործակցում են արտերկրի կոլեգաների հետ:Ամբիոնի
աշխատակազմը՝

 

Լիլիթ Սահակյան   աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու
Գայանե Բաբայան   աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր
Վահագն Մուրադյան   աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Շուշանիկ Ասմարյան   աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու
Մարիետա Ավետիսյան   աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու
Դավիթ Պիպոյան   սննդագիտության դոկտոր (Իտալիա)
Օլգա Բելյաևա   կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
Գևորգ Տեփանոսյան   կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
Գայանե Պողոսյան   կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
Գայանե Ներսիսյան   կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
Նվեր Թորոսյան   տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Մելինե Բեգլարյան   տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Քրիստինա Սարգսյան   բնապահպանության ամբիոնի համակարգող

Հեռ.` (+374 10) 572924 

Էլ. փոստ`
 
info@cens.am, ecocentr@sci.am


Տեսադարան՝