Գլխավոր էջ

Ռազմավարական ծրագիր

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ռազմավարական ծրագիր /2024-2028/
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ռազմավարական ծրագիր /2019-2023/
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ռազմավարական ծրագիր /2014-2018/  
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ռազմավարական ծրագրի իրականացման ժամանակացույց պլան /2014-2018/

Հեռավար ուսուցում

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի հեռավար ուսուցման հարթակ

Գոհունակության հարցում

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի պաշտոնական կայքի վերաբերյալ գոհունակության հարցում

Նորությունների օրացույց