Գլխավոր էջ

Կրթության որակը՝ ԳԱԱ ԳԿՄԿ առաջընթացի կարևոր բաղադրիչ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ որակի ապահովման բաժինը, մշտապես կարևորելով կրթության որակի շարունակական բարելավումն ու զարգացումը Կենտրոնում, ս.թ. հուլիսի 11-ին կազմակերպել էր հերթական հանդիպումնը ԳԿՄԿ ամբիոնների վարիչների, ամբիոնների որակի ապահովման պատասխանատուների և ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ:

Կրթության որակը՝ ԳԱԱ ԳԿՄԿ առաջընթացի կարևոր բաղադրիչ
Կրթության որակը՝ ԳԱԱ ԳԿՄԿ առաջընթացի կարևոր բաղադրիչ
Կրթության որակը՝ ԳԱԱ ԳԿՄԿ առաջընթացի կարևոր բաղադրիչ
Կրթության որակը՝ ԳԱԱ ԳԿՄԿ առաջընթացի կարևոր բաղադրիչ
Կրթության որակը՝ ԳԱԱ ԳԿՄԿ առաջընթացի կարևոր բաղադրիչ
Կրթության որակը՝ ԳԱԱ ԳԿՄԿ առաջընթացի կարևոր բաղադրիչ
Կրթության որակը՝ ԳԱԱ ԳԿՄԿ առաջընթացի կարևոր բաղադրիչ
Կրթության որակը՝ ԳԱԱ ԳԿՄԿ առաջընթացի կարևոր բաղադրիչ
Կրթության որակը՝ ԳԱԱ ԳԿՄԿ առաջընթացի կարևոր բաղադրիչ
Կրթության որակը՝ ԳԱԱ ԳԿՄԿ առաջընթացի կարևոր բաղադրիչ
Կրթության որակը՝ ԳԱԱ ԳԿՄԿ առաջընթացի կարևոր բաղադրիչ
Կրթության որակը՝ ԳԱԱ ԳԿՄԿ առաջընթացի կարևոր բաղադրիչ