Գլխավոր էջ

Կառուցվածք

«Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի

գիտակրթական միջազգային կենտրոն»

հիմնարկի կառուցվածքը


ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ՏՆՕՐԵՆ` ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Հեռ. (+374 10) 568068


ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտական ղեկավար` Ալբերտ Սարգսյան

Հեռ. (+374 10) 568068


Ընդհանուր գծով փոխտնօրեն` Արամ Միրզոյան

Հեռ. (+374 10) 525424


Ուսումնական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն` Երջանիկ Զարգարյան

Հեռ. (+374 10) 524812 


Գիտահետազոտական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն` Նաիրա Հակոբյան

Հեռ. (+374 60) 623520 (303) 


 Գիտական քարտուղար` Մերի Սարգսյան

Հեռ. (+374 10) 568183 (180)


Դեկանատ, դեկան` Ատոմ Մխիթարյան

Հեռ. (+374 60) 623520 (369)  


Ասպիրանտուրայի բաժին, պետ`Կարինե Բեգոյան

Հեռ. (+374 60) 623601


Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին, պետ` Արմեն Եղոյան

Հեռ. (+374 60) 623596 


Արտաքին կապերի բաժին, պետ` Արուսյակ Հարությունյան

Հեռ. (+374 60) 623598


Կրթության որակի ապահովման բաժին, պետ` Նարինե Վարդանյան

Հեռ. (+374 60) 623599


Ընդհանուր բաժին , պետ` Մելինե Սարգսյան

Հեռ. (+374 60) 623601


Հանրային կապերի և կարիերայի բաժին, պետ` Ազնիվ Շահազիզյան

Հեռ. (+374 10)  


Հաշվապահական հաշվառման բաժին, պետ` Նինա Շահնազարյան

Հեռ. (+374 10) 569278  
 


Անձնակազմի կառավարման բաժին, պետ`Լիլիթ Գրիգորյան

Հեռ. (+374 10) 
 
568183 (353)


Տնտեսական և տեխնիկական սպասարկման բաժին, պետ` Սերոբ Գալստյան

Հեռ. (+374 60) 623602 


Մասնագիտական ամբիոններ


Կառուցվածքի գծապատկեր