Գլխավոր էջ

Կառուցվածք

«Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի

գիտակրթական միջազգային կենտրոն»

հիմնարկի կառուցվածքը


ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ՏՆՕՐԵՆ` ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Հեռ. (+374 10) 568068


ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտական ղեկավար` Ալբերտ Սարգսյան

Հեռ. (+374 10) 569277


Ուսումնական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն` Երջանիկ Զարգարյան

Հեռ. (+374 10) 524812 


Գիտահետազոտական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն` Նաիրա Հակոբյան

Հեռ. (+374 10) 568183 (303) 


 Գիտական քարտուղար` Մերի Սարգսյան

Հեռ. (+374 10) 568183 (180)


Դեկանատ, դեկան` Ատոմ Մխիթարյան

Հեռ. (+374 10) 568183 (332)  


Ասպիրանտուրայի բաժին, պետ` Կարինե Բեգոյան

Հեռ. (+374 60) 623601


Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին, պետ` Արմեն Եղոյան

Հեռ. (+374 60) 623596


Արտաքին կապերի բաժին, պետ` Անժելա Պապիկյան

Հեռ. (+374 60) 623598


Կրթության որակի ապահովման բաժին, պետ` Նարինե Վարդանյան

Հեռ. (+374 60) 623599


Ընդհանուր բաժին, պետ` Քրիստինա Հակոբյան

Հեռ. (+374 60) 270909


Հանրային կապերի և կարիերայի բաժին, պետ` Լիլիթ Ադամյան

Հեռ. (+374 10) 568183 (306)


Հաշվապահական հաշվառման բաժին, պետ` Նինա Շահնազարյան

Հեռ. (+374 10) 568183 (160)


Անձնակազմի կառավարման բաժին, պետ՝ Լիլիթ Գրիգորյան

Հեռ. (+374 10) 
 
568183 (353)


Տնտեսական և տեխնիկական սպասարկման բաժին, պետ` Սերոբ Գալստյան

Հեռ. (+374 60) 623602 


Մասնագիտական ամբիոններ


Կառուցվածքի գծապատկեր