Գլխավոր էջ

«Ակվակուլտուրայի և ձկնային տնտեսության կրթության զարգացում հանուն կանաչ գործարքի Հայաստանում և Ուկրաինիայում․ կրթությունից դեպի էկոլոգիա» (AFISHE) Էրազմուս+ կարողությունների զարգացման ծրագիր

                                                              
    https://www.afishe.eu/

 

 

 

Ծրագրի համակարգող՝

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (ՀԱԱՀ)

https://anau.am/en/

 

 
ՀՀ գործընկերներ՝

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն


Աֆիլացված գործընկեր՝


ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն

http://www.sczhe.sci.am/

 

Եվրոպական գործընկերներ՝


Դուբրովնիկի համալսարան

https://www.unidu.hr/


 

Պորտոյի համալսարան

https://www.up.pt/portal/en/


 

Սլովակիայի գյուղատնտեսական համալսարան Նիտրայում

https://www.uniag.sk/en/main-page

 

Ուկրաինական գործընկերներ՝


Սումիի ազգային ագրարային համալսարան

https://snau.edu.ua/en/

 
Ջրի և բնապահպանական ինժեներիայի ազգային ինստիտուտ

https://nuwm.edu.ua/
Ծրագրի գլխավոր նպատակը

Այս ծրագրի հիմնական նպատակն է նվազեցնել ակվակուլտուրայի և ձկնային տնտեսությունների բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա, ակվակուլտուրայի և ձկնային տնտեսությունների մագիստրոսական այնպիսի ծրագրերի ստեղծմամբ և զարգացմամբ Հայաստանում և Ուկրաինայում, որոնք համարժեք կլինեն եվրոպական նմանատիպ առաջատար ծրագրերին, կարձագանքեն ազգային և տարածաշրջանային կարիքներին ու կամրապնդեն համալսարան-ձեռնարկություն-հետազոտություն համագործակցությունը («կրթությունից մինչև էկոլոգիա» հայեցակարգ):

AFISHE ծրագրի շնորհիվ կստեղծվի ակվակուլտուրայի և ձկնային տնտեսությունների ոլորտային ցանց Հայաստանի, Ուկրաինայի և եվրոպական երկրների միջև։ Այն կծառայի որպես հարթակ՝ ակվակուլտուրայի և ձկնային տնտեսությունների ոլորտներում միասնական կրթական և հետազոտական գործունեություն իրականացնելու համար, ինչը կզարգացնի էկոլոգիայի վրա հիմնված մոտեցումներն և գործունեությունը՝ համապատասխան ՄԱԿ-ի Կայուն Զարգացման նպատակներին և ԵՄ Կանաչ Գործարքին։

AFISHE ծրագիրը կուժեղացնի համալսարան-ձեռնարկություն համագործակցությունը, ինչը կհանգեցնի գիտահետազոտական և էկոլոգիայի վրա հիմնված գործողությունների իրականացմանը և կբարձրացնի ակվակուլտուրայի ու ձկնային տնտեսությունների գործառնական արդյունավետությունը։

Ծրագրի հիմնական գործողություններն են՝ բոլոր օժանդակ նյութերով մագիստրոսական կրթական ծրագրերի ստեղծումն ու զարգացումը, լաբորատորիաների հիմնումը, Հայաստանի և Ուկրաինայի դասախոսական և ոչ դասախոսական (օժանդակ) անձնակազմի վերապատրաստումը:

Ծրագրի հիմնական արդյունքներն են.

  •  3 նոր և կատարելագործված մագիստրոսական ծրագրեր Հայաստանում և Ուկրաինայում,
  •  դասավանդման և ուսումնառության նյութեր,
  •  արդիականացված ենթակառուցվածքներ և վերապատրաստված դասախոսական ու ոչ-դասախոսական անձնակազմ,
  •  ինչպես նաև բուհերի և աշխատաշուկայի միջև ստեղծված ցանց, որը կնպաստի Հայաստանում և Ուկրաինայում անհրաժեշտ մասնագետների կրթությանն ու վերապատրաստմանը:

Ծրագրի հատուկ նպատակները

Ընդհանուր նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է ծրագրի անդամ հայկական և ուկրաինական բուհերում զարգացնել և իրականացնել հետևյալ հատուկ նպատակները, որոնք խմբավորված են 3 հիմնական խմբերում․

1․ Ուսումնական ծրագրերի մշակում և զարգացում


1․1․ Ակվակուլտուրայի և ձկնային տնտեսությունների ուղղությամբ մագիստրոսական ծրագրերի համար ուսումնական պլանների և վերջնարդյունքների մշակում և կատարելագործում, որոնք կհամապատասխանեն աշխատաշուկայի և ժամանակակից հասարակության, բարձրագույն կրթության և որակի ազգային շրջանակի նորագույն ստանդարտների պահանջներին։

1․2․ Մշակված կրթական վերջնարդյունքներին համապատասխանող մոդուլների մշակում և զարգացում նոր մշակված կրթական ծրագրերի համար։

1․3․ Դասավանդման և ուսումնառության նյութերի մշակում և կատարելագործում՝ համաձայն նոր մշակված մոդուլների և ուսումնական պլանի։

2․ Բարենպաստ ակադեմիական միջավայրի ստեղծում, մարդկային ռեսուրսների զարգացում


2․1․ Ժամանակակից սարքավորումներով լաբորատորիաների հիմնում՝ ակադեմիական միջավայր կառուցելու և արդիականացնելու նպատակով, որը կծառայի որպես հետազոտական, ցկյանս ուսուցման և վերապատրաստման հարթակ։

2․2․ Անձնակազմի վերապատրաստում ՝ մագիստրատուրայի ուսումնական պլանի մաս հանդիսացող նոր մոդուլների ուղղությամբ։

2․3․ Անձնակազմի վերապատրաստում՝ նոր հիմնած լաբորատորիաներում աշխատելու ուղղությամբ։

3․ Կայուն ցանցի ստեղծում ակվակուլտուրայի և ձկնային տնտեսության ոլորտում համատեղ
գործունեության համար

3․1․ Ծրագրի անդամ համալսարանների միջև համագործակցության կայուն ցանցի, ինչպես նաև ակվակուլտուրայի և ձկնային տնտեսությունների տեղական բիզնեսների հետ ամուր կապերի ստեղծում՝ համատեղ գործունեություն իրականացնելու և ընթացիկ էկոլոգիական խնդիրները լուծելու նպատակով։

3․2․ Ստեղծել հիմք՝ մասնակից համալսարանների միջև ակվակուլտուրայի և ձկնային տնտեսության ոլորտում հետագա համատեղ/կրկնակի մագիստրոսական ծրագրեր իրականացնելու համար։


Ասոցիացված (օժանդակող) գործընկերներ


Հայաստան

  •  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
  •  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
  •  «Սևանի Իշխան» ՓԲԸ

Ուկրաինա

  •  «Պանչիշնի Միխայլո Օլեքսիյովիչ» ԱՁ
  •  «Վասիլենկո Ռոման Անատոլիովիչ» ԱՁ
  •  Ուկրաինայի ագրարային քաղաքականության և պարենի նախարարությանն առընթեր Ուկրաինայի հողերի բարելավման և ձկնաբուծության պետական գործակալություն