Գլխավոր էջ

Մեր մասին

2017թ մարտի 14-ին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գիտակրթական միջազգային կենտրոնում (այսուհետ` ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ) օտար լեզուների ամբիոնի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ Անգլիական ակումբի (ENGLISH CLUB) պաշտոնական բացումը, որի նպատակը Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի և այլ բուհերի ուսանողներին, ինչպես նաև անգլերեն սովորել ցանկացողներին հաղորդակցման համար անհրաժեշտ գործիքակազմով ապահովելն է՝ առաջարկելով նրանց դասավանդման արդիական ձևեր, հետաքրքիր դասընթացներ և անհատական ուսուցումը խթանող միջոցներ (լեզվական նյութի սահմաններում ընթերցած կամ ունկնդրած տեքստերը հասկանալու նպատակով) և ընդգրկելով խոսքային գործունեության բոլոր 4 հմտությունները` լսել/ունկնդրել, խոսել, կարդալ/ընթերցել, գրել: Ըստ այդմ, ակումբ կարող են դիմել տարբեր տարիքային խմբերի (16+), մասնագիտությունների համաքաղաքացիներ, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ ԲՈՒՀ-երի ուսանողներ, որոնց համար օտար լեզվով բանավոր հաղորդակցությունը հիրավի կարևոր է:

 

Անգլիական ակումբն ապահովում է բոլոր անհրաժեշտ նախապայմանները, որոնք նպաստում են անգլիական մշակույթը փոխանցելուն, ուսանողների խոսքի մշակույթը կատարելագործելուն և միջմշակութային հարաբերություններ ապահովելուն: Յուրաքանչյուր դասընթաց, որը բաղկացած է 10-15 թեմաներից, անցկացվում է միայն անգլերեն լեզվով, մշակվում է հատուկ մեթոդով, ինտերակտիվ հագեցած նյութերով և նպատակաուղղված է բանավոր խոսքի արագ զարգացմանը: Յուրաքանչյուր թեմա պարունակում է թեմատիկ բառապաշար, աուդիո նյութեր, ֆիլմերի դիտում, քննարկումներ, ինտերակտիվ խաղեր: Դասընթացը հնարավորություն է տալիս դիտել ինտերակտիվ տեսանյութեր ու վարժություններ, որոնք մշակվել են մասնագետի կողմից, նպատակ ունենալով բարելավել անգլերենի իմացությունը:

 

Կարևոր է նշել այն հանգամանքը, որ ուսումնական գործընթացում դասախոսը ցուցաբերում է անհատական մոտեցում, որը թույլ է տալիս բացահայտել յուրաքանչյուր սովորողի գիտելիքների մակարդակը և օգնում է համեմատաբար ցածր լեզվական մակարդակ ունեցող սովորողներին հաղթահարել դժվարությունները և լիարժեք ընդգրկվել ուսումնական գործընթացում:
Ակումբի նպատակն է տարբեր բնագավառներում մասնագիտացող կամ մասնագիտացած, տարբեր տարիքի և նախասիրություն ունեցող անձանց տալ մասնագիտական օտար լեզուների հուսալի գիտելիքներ ու հմտություններ, որոնք կօգնեն նրանց ներկայացնելու ՀՀ գիտական պոտենցիալը միջազգային ասպարեզում և բազմաբեղուն գործունեություն իրականացնել հանրապետության տարբեր ձեռնարկություններում, նախարարություններում, հանրակրթական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, արտերկրի տարբեր համալսարաններում և այլուր:

 

Այս դասընթացը կհետաքրքրի հատկապես անգլերեն սովորողներին և լեզվի հմտությունները բարելավել ցանկացողներին առավել հարմար աշխատանք ձեռք բերելու համար: Այն նաև նախատեսված է երիտասարդ մասնագետների համար, ովքեր կարիերայի սկզբում ցանկանում են բարելավել իրենց լեզվական հմտությունները: