Գլխավոր էջ

Հայերենի արդի լեզվավիճակի քննություն ռուսական միջավայրում (հայերենը որպես սփյուռքի լեզու և օտար լեզու)

Նախագիծն իրականացվում է ՀՀ Գիտության կոմիտեի «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության» ծրագրի շրջանակում՝ «22YR-6B005» ծածկագրի ներքո:

«Հայերենի արդի լեզվավիճակի քննություն ռուսական միջավայրում (հայերենը որպես սփյուռքի լեզու և օտար լեզու)» նախագիծը հնարավորություն է տալիս առաջին անգամ մանրամասնորեն ուսումնասիրել հայերենի արդի լեզվավիճակը ռուսալեզու միջավայրում, ինչպես նաև վերլուծել և ներկայացնել հայերենը որպես մայրենի, օտար կամ երկրորդ լեզու դասավանդելու խնդիրները, միջոցները և եղանակները:

Նախագիծն ունի կոնկրետ նպատակ, այն է՝ ուսումնասիրել հայերենի արդի լեզվավիճակը ամենախոշոր հայկական համայնքում` Ռուսաստանում (Սանկտ Պետերբուրգի հայկական համայնքի օրինակով), ներկայացնել ռուսալեզու միջավայրում հայերենի զարգացման միտումները, խնդիրները, ուսուցման առանձնահատկությունները:

«Հայերենի արդի լեզվավիճակի քննություն ռուսական միջավայրում (հայերենը որպես սփյուռքի լեզու և օտար լեզու)» նախագիծը հեռանկարային է, քանի որ արդյունքները և նախագծի հիման վրա մշակված սկզբունքներն ու չափորոշիչները կարելի է կիրառել ոչ միայն Հայաստանում գործող ռուսալեզու կրթական հաստատություններում, այլև Ռուսաստանի հայկական համայքներում: Այն մեծ հեռանկարներ կբացի ինչպես տեսական-լեզվաբանական, այնպես էլ գործնական-կիրառական խնդիրների լուծման համար:

Ծրագիրը կարող է օգտակար լինել ցանկացած մարդու համար՝ անկախ սեռից, տարիքից, կրթական մակարդակից, բնակության վայրից և նպատակից:

«Հայերենի արդի լեզվավիճակի քննություն ռուսական միջավայրում (հայերենը որպես սփյուռքի լեզու և օտար լեզու)» թեմայի շրջանակում հետազոտություն են իրականացնում.

Հեղինակ և ղեկավար՝

Անդամներ՝

  • Սոնա Միքայելյան՝ բանասիրական գիտությունների թեկնածու
  • Սեդա Բաղրամյան՝ հայցորդ
  • Նաիրա Խաչիբաբյան՝ հայցորդ