Գլխավոր էջ

Ուսման վարձ

Ուսման վարձերի անկանխիկ ձևով վճարման համար ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնում գործում է հետևյալ դրամային հաշվեհամարը՝

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ  հ/հ 163008121663

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
Խնդրում ենք վճարման հանձնարարականի նպատակ դաշտում մանրամասն լրացնել՝

  • ուսանողի անուն, ազգանուն, հայրանունը
  • ամբիոն, մասնագիտությունը, կուրսը
  • ուսուցման ձևը (առկա, հեռակա)