Գլխավոր էջ

Տիգրան Կարոյի Զարգարյան

Ծննդյան թիվը` 25.02.1954

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը

Թվային գրադարաններ

Հեռաուսուցում

Բաց/ազատ կոդերով ծրագրաշարեր

Անդամակցությունը


ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Տեղեկատվություն բոլորի 
համար» նախագծի Հայաստանի ներկայացուցիչ

"Библиотечная Ассоциация Евразии"
կառավարման խորհրդի անդամ

Եվրոպական ազգային գրադարանների 
տնօրենների կառավարման խորհրդի անդամ

Հայկական ինտերնետ մության խորհրդի անդամ

Կրթությունը


1971 – 1976                     

Երևանի ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ)

1987 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, ստացած Մոսկվայի պատմաարխիվային ինստիտուտի գիտխորհրդի կողմից։ Աշխատանքը նվիրված է արխիվների ավտոմատացման խնդիրներին։


Գիտական աստիճանը

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտությունը


Ավտոմատացված կառավարման համակարգեր


Կոչումը


Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Հեղինակ է շուրջ 25  գիտական հոդվածի, 3 մեթոդական ձեռնարկի, 1 մենագրության

Լեզուները

Անգլերեն, ռուսերեն

Աշխատանքային փորձը

2011 Հայաստանի ազգային գրադարան։ Տնօրեն
2011 ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարանի գիտական ղեկավար
2006 -2011        ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարանի տնօրեն
2008 «Գրադարանային գործ և տեղեկատվական աղբյուրներ» ամբիոնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ  գիտակրթական միջազգային  կենտրոն
2007 - 2009  eIFL-FOSS միջազգային ծրագրի համակարգող
1996 – 2006 Ավտոմատացման բաժնի վարիչ, ԵՊՀ գրադարան
1994 – 2003 Ավտոմատացման բաժնի վարիչ, հանրապետական գիտաբժշկական գրադարան
1990-1994 Ավտոմատացման պրոբլեմների  ՀամԳՀԻ, փոխտնօրեն


Դասավանդման փորձը


2008 թ. մինչ օրս

Դասավանդվող առարկաներ


Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և թվային 
գրադարաններ

Մեքենաընթեռնելի 
քարտագրում, հեղինակավոր գրառումներ

Մշակութային հիշողության պահպանում և 
թվայնացում


Հեռ.`          (+374 10) 524750

Էլ. փոստ`  tigran@flib.sci.am