Գլխավոր էջ

Հայկ Հմայակի Պետրոսյան

Ծննդյան թիվը`     29.03.1954

Գիտական Հետաքրքրությունների ոլորտը`

Կրթության ոլորտի կառավարում


Մասնագիտական կրթության որակի կառավարում

Կրթության ոլորտի օրենսդրություն

Մանկավարժական տեխնոլոգիաներ


Պենիտենցիար մանկավարժություն

Անդամակցությունը`

«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական ժողովածուի խմբագրական խորհրդի անդամ,

«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ» միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդեսի խմբագրական կոլեգիայի անդամ,


«Մեծահասակների կրթություն և ուսումնառություն ողջ կյանքի ընթացքում» հասարակական կազմակերպության «Ցկյանս ուսումնառություն» հանդեսի փորձագետների խորհրդի անդամ,

ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի «Ճգնաժամային կառավարման տեխնոլոգիաներ» գիտական ժողովածուի խմբագրական կոլեգիայի անդամ,

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գիտական հոդվածների ժողովածուի խմբագրական կոլեգիայի անդամ,

Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանի,  խմբագրական խորհրդի անդամ:

Կրթությունը`


1971-1975

Խ
.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան

1986-1990 

Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտ

Գիտական աստիճանը`

Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր

Մասնագիտությունը`
 

ԺԳ.00.01. Մանկավարժության տեսություն և պատմություն 

Կոչում:
Պրոֆեսոր
Հեղինակ է 4 մենագրության, 12 ուսումնական և ուսումնամեթոդական ձեռնարկի, շուրջ 120-ից ավելի  գիտական հոդվածների:

Լեզուներ`


Ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Աշխատանքային փորձը`


2009 թ. մինչ օրս      
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոն, ամբիոնի վարիչ

2012 -2013

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի վարիչ, պրո‎‎ֆեսոր

2009-2012

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման և որակի գնահատման կենտրոնի ղեկավար

2002-2009

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, «Լիցենզավորման և հավատարմագրման ծառայություն» գործակալություն, մասնագիտական կրթական ծրագրերի բաժնի պետ

1988- 2002

Գորիսի պետական մանկավարժական քոլեջ, ուսումնական գծով փոխտնօրեն, մաթեմատիկայի դասախոս

1978-1984

«ԻՐԵԱ» համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի Հայկական բաժանմունքի Գորիսի ֆիզիկատեխնիկական բաժանմունք, ինֆրակարմիր սպեկտրոսկոպիայի սեկտոր, ավագ ինժեներ

1980-1988

Գորիսի մանկավարժական ուսումնարան, մաթեմատիկայի ուսուցիչ

1978-1981

Գորիսի շրջանի հեռակա միջնակարգ դպրոց, ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի ուսուցիչ

1975-1978

Արարատի շրջանի Սովետաշենի միջնակարգ դպրոց, մաթեմատիկայի ուսուցիչ


Դասավանդման փորձը`


1975 թ. մինչ օրս

Դասավանդման առարկաները
`

Կրթության ոլորտի կառավարում

Կրթության ոլորտի մարքեթինգ

Կրթության ոլորտի օրենսդրություն

Բարձրագույն և մասնագիտական դպրոցի մանկավարժություն

Մանկավարժական ժամանակակից տեխնոլոգիաներ

Ներառական կրթության տեսություն, պրակտիկա և կառավարում


Հեռ.    (+374 60) 623597

Էլ. հասցե   hahapet@rambler.ru