Գլխավոր էջ

Նաիրա Մարտինի Այվազյան

Ծննդյան թիվը`        19.11.1973

Գիտական
հետաքրքրությունների ոլորտը
`

Կենսաքիմիա

Կենսաֆիզիկա

Նեյրոքիմիա


Թունաբանություն


Անդամակցությունը՝


Եվրոպական կենսաքիմիական ասոցիացիաների ֆեդերացիա


Եվրոպական կենսաֆիզիկական միությունների ասոցիացիա


Նեյրոքիմիայի միջազգային միություն


Թունաբանության միջազգային միության կազմկոմիտեներ


Կրթությունը՝

1990-1995 թթ.                 Երևանի պետական համալսարան,ուսանող
2002 թ.  Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն` «Լիպիդների ազատ ռադիկալային օքսիդացման համեմատական հետազոտությունը ողնաշարավորների ֆիլոգենետիկ շարքում» թեմայով
2014 թ. Դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն` «Macrovipera lebetina obtusa և Montivipera raddei իժերի թույնի թաղանթաթրոպ ազդեցության կենսաֆիզիկական ասպեկտները» թեմայով


Լեզուներ`

Ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն 


Գիտական աստիճանը`


Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր


Մասնագիտությունը`
 


Գ.00.02. Կենսաֆիզիկա


Կոչում`


Դոկտոր

Հեղինակ է շուրջ 85 տպագիր գիտական աշխատանքի, այդ թվում նաև 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի և 1 մենագրության:

Աշխատանքային փորձը`
 

2012 թ. մինչ օրս                                 

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի տնօրեն

2011 թ. մինչ օրս

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս. Լ. Ա.  Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի  թունաբանական հետազոտությունների լաբորատորիայի ղեկավար                                      

2007 - 2011 թթ.

ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոնի գիտահետազոտական լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող

2002 - 2007թթ.         

Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժնի գիտաշխատող

1995 - 2002 թթ.

Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժնի լաբորանտ


Դասավանդման փորձը`

1995 թ. մինչ օրս


Դասավանդվող առարկաներ`


Կենդանական ծագումով թույներ


Նեյրոքիմիա


Տոքսինների ծագումնաբանությունը:


 

Հեռ.          (+374 10) 272247; 221754

Էլ
փոստ`
  physiol@neuroscience.am