Գլխավոր էջ

Կարեն Սամվելի Սարգսյան

Ծննդյան թիվը`        09.11.1975

Գիտական
 հետաքրքրությունների  ոլորտ
`

Կառավարում

Ֆինանսական կառավարում

Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

Բանկային գործ

Անդամակցություն՝


ՀՀ  հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ

Կրթությունը՝
 

Ուսանող 1991-1996  ԵՊՀ, տնտեսագիտության տեսություն
Ասպիրանտ     1998-2002  ՀՀ ԳԱԱ Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտ


Գիտական
  աստիճան
`

Տնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Մասնագիտությունը
`

Ը-00.02 - «Տնտեսություն նրա ոլորտների տնտեսագիտությւոն և կառավարում», Ը. -00.03 - «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում» 

Կոչումը


Դոցենտ
Հեղինակ է 35 գիտական հոդվածների , 2 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի, 2 մենագրությունների

Լեզուներ`


ռուսերեն, անգլերեն, իտալերեն

Աշխատանքային փորձը՝
 

2012 մինչ օրս

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի մագիստրատուրա, «Տնտեսագիտություն և կառավարում» ամբիոնի վարիչ

2011 մինչ օրս

ՀՀ ԳԱԱ Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, ավագ գիտ. աշխատող, բաժնի վարիչ

2011-2012 թթ.

«Ամերիա բանկ» ՓԲԸ , պայմանագրերի կառավարիչ

2006-2011 թթ.

 ՀՀ ԿԱ պետական գնումների գործակալություն, ներքին հսկողության բաժնի պետ

2001-2006 թթ.

ՀՀ ԿԱ պետական գնումների գործակալություն, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռք բերման բաժնի պետ

2000-2001 թթ.

Պետ եկամուտների նախարարություն, վերահսկողության բաժնի հարկային տեսուչ

1996-2008 թթ.

ՀՀ  ՊՆ զորամաս, համակարգչային կապի կենտրոնի պետ,  ավագ  լեյտենանտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Դասավանդման
 փորձը
`


2007 թ. մինչ օրս

Դասավանդվող
 առարկաներ
`

Վճարահաշվարկային համակարգեր

Ֆինանսական մենեջմենթ

Ռիսկերի կառավարում

Մարքեթինգի կառավարում

Բանկային գործ


Հեռ.`    (+374 10) 524812     

Էլ. 
փոստ`
karen.sargsyan@isec.am