Գլխավոր էջ

Գոհար Մարատի Մկրտչյան

Ծննդյան թիվը`        05.12.1976

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը`


Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն

Մոլեկուլային իմունաբանություն

Կենսաբժշկություն

Կենսաքիմիա

Անդամակցությունը՝

Եվրոպական ալերգաբանության և կլինիկական իմունաբանության ակադեմիայի (EAACI) անդամ

Մոլեկուլաբջջային կենսաբանության և իմունաբանության հայկական ասոցիացիայի անդամ

Կենսաբանական հոգեբուժության ընկերությունների համաշխարհային ֆեդերացիայի (WFSBP) անդամ

Ուղեղի ուսոմնասիրությունների միջազգային կազմակերպության (IBRO) անդամ

Համակարգային աուտոբորբոքային հիվանդությունների միջազգային ընկերության անդամ

Հայաստանի կենսաքիմիկոսների ասոցիացիայի (Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիայի (FEBS) ֆիլիալ) անդամ

Կրթությունը՝
 

Ուսանող  

1993-1998 Երևանի պետական համալսարան

Ստաժոր

1999 Իմունոլոգիայի կենտրոն, Լյումինիի համալսարան, Մարսել

Ասպիրանտ

1998-2002 ՀՀ ԳԱԱ մուլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ


Գիտական աստիճանը`

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտությունը` 

Գ.00.04 Կենսաքիմիա

Գիտական հրապարակումներ՝

Հեղինակ է շուրջ 100 գիտական հոդվածի

Լեզուներ`

Ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Աշխատանքային փորձը`
 


2012թ.մինչ օրս    

ՀՀ ԳԱԱ  մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ, գիտա-ուսումնական մասի վարիչ


2011թ.մինչ օրս


ՀՀ ԳԱԱ  մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող


2005-2011


ՀՀ ԳԱԱ  մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ, գիտաշխատող


2002-2005


ՀՀ ԳԱԱ  մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ, կրտսեր գիտաաշխատող


1998-2002


ՀՀ ԳԱԱ  մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ, ավագ լաբորանտ


2015թ. մինչ օրս


ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն, մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, դասախոս


2014թ. մինչ օրս


ՀՀ ԳԱԱ  042 Փորձարարական կենսաբանության մասնագիտական խորհուրդ,  գիտական քարտուղար


2013թ. մինչ օրս


Կենսաբանական հոգեբուժության հայկական ասոցացիա, փոխնախագահ


2012թ.մինչ օրս


ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն,  Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության ամբիոնի դասախոս

 

2011թ. մինչ օրս

ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ, ԳՁՕ-ների և միկոտոքսինների փորձարկման լաբորատորիա, փորձարկող


2007-2012


ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն, կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դասախոս


Դասավանդման փորձը`

2007 թ. մինչ օրս

Դասավանդվող առարկաներ`

Գենային ինժեներիա

Նուկլեինաթթուների կառուցվածքը և ֆունկցիան


Հեռ.` (+374 10) 202621 (աշխ.)

Էլ. փոստ`
   g_mkrtchyan@mb.sci.am