Գլխավոր էջ

ՄՈԳ-ի շեմ

Կենտրոնի տնօրենի` 2023 թվականի օգոստոսի 28-ի №211-Ա հրամանով մագիստրատուրայում  2023-2024 ուսումնական տարվա ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցման համար միջին որակական գնահատականի շեմը սահմանվել է 14․00 միավոր: