Գլխավոր էջ

ՄՈԳ-ի շեմ

Կենտրոնի տնօրենի 2018 թվականի օգոստոսի 28-ի  № 123-ն հրամանով մագիստրատուրայում 2018-2019 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցման համար միջին որակական գնահատականի շեմը սահմանվել է 14․00 միավոր: