Գլխավոր էջ

Ընդունելություն /հեռավար ուսուցում/

ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ

ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ ԵՆ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ

 ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ՝ MBA)

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ


Մագիստրատուրայի ընդունելության փաստաթղթերն ընդունվում են 2020 թվականի հունիսի 25-ից մինչև օգոստոսի 28-ը ներառյալ:

Մագիստրատուրայի ընդունելության քննություններն անցկացվում են 2020 թվականի օգոստոսի 29-ին:

Տարեկան ուսման վճարը՝ 500 000 ՀՀ դրամ։

Ուսման տևողությունը 2,5 տարի է։
Մագիտրատուրայի ընդունելության դիմում անհրաժեշտ է լրացնել առցանց:

Առցանց դիմում անհրաժեշտ է ներկայացնել` 
https://www.isec.am/online-admission-form հղման միջոցով:


Առցանց դիմումին անհրաժեշտ է կցել հետևյալ սքանավորված փաստաթղթերը` 

  • բարձրագույն կրթության դիպլոմ, դիպլոմի ներդիր
  • զինվորական կցագրման վկայական 
  • անձնագիր կամ նույնականացման քարտ
  • լուսանկար (3x4 չափի):
Դիմել՝ Հայաստանի Հանրապետություն,
            ք.Երևան, Մ. Բաղրամյան 24դ,
           ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, 2-րդ հարկ, 
           հեռախոս՝ (010) 52 48 12,
           կայք՝ հttps://www.isec.am
 Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն՝ 010-52-48-12, 060-27-06-06, 093-25-20-72 հեռախոսահամարով և info@isec.am էլեկտրոնային հասցեով: