Գլխավոր էջ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ «Արևելագիտություն» մասնագիտությամբ մագիստրոսական թեզերի հեռավար պաշտպանություն

Մայիսի 27, 2020

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնում ս.թ. մայիսի 27-ին տեղի ունեցավ «Արևելագիտություն» մասնագիտությամբ մագիստրոսական թեզերի առցանց պաշտպանությունը, որի ավարտին ուսանողներին շնորհվեց Արևելագիտություն մասնագիտությամբ մագիստրոսի որակավորման աստիճան: Թեզերի թեմաները ընդգրկում են Մերձավոր Արևելքի պատմության հին շրջանից մինչև նորագույն շրջանը ընկած ժամանակահատվածը: Թեմաները իրենց մեջ էին ներառում նաև տարածաշրջանի կրոնների, մշակույթի պատմության հարցերը: