Գլխավոր էջ

«ԳԿՄԿ գիտական միջավայրը նպաստում է երիտասարդ գիտնականների հաջողություններին», - ԳԿՄԿ շրջանավարտ Կարլեն Ոսկանյան

Հուլիսի 14, 2023

Կարլեն Ոսկանյանը ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի հոգեբանության ամբիոնի մեր շրջանավարտն է, այսօր արդեն՝ ԳԿՄԿ հոգեբանության ամբիոնի դասախոս: Մեզ հետ զրույցում Կարլենը պատմեց ստացած կրթության, ԳԿՄԿ ընձեռած հնարավորությունների և մասնագիտության ընտրության մասին:

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնում ստացած կրթությունը առանցքային նշանակություն ունի իմ կյանքում:

Կենտրոնում հարուստ գիտելիքներ եմ ձեռք բերել հոգեբանության ոլորտի վերաբերյալ, ստացածս կրթությունը նպաստել է իմ ընդհանուր զարգացվածության մակարդակի բարձրացմանն ու գիտական աշխատանք իրականացնելու հմտությունների ձևավորմանը:

Դեռ դպրոցական տարիներից հետաքրքրվել եմ հոգեբանության ոլորտով:

Իմ կարծիքով՝ հոգեբանությունը ճշգրիտ գիտություն է, հետևաբար, այստեղ հնարավոր է կիրառել նաև մաթեմատիկական ճշգրիտ մեթոդներ: Այդ իսկ պատճառով որոշեցի իմ տնտեսամաթեմատիկական մասնագիտությունը շաղկապել հոգեբանության հետ և իրականացնել առավել ճշգրիտ հոգեբանական հետազոտություններ: Ընտրեցի ԳԿՄԿ-ն, որովհետև վստահ էի, որ այն կապահովի ժամանակակից և պահանջված գիտելիքներով: 

ԳԿՄԿ գիտական միջավայրը նպաստում է երիտասարդ գիտնականների հաջողություններին:

ԳԿՄԿ-ում սովորելու տարիներն ինձ համար հիշարժան են, քանի որ այստեղ ձեռք բերած մասնագիտական գիտելիքները նպաստել են հետագայում իմ կողմից գիտական հետազոտությունների արդյունավետ իրականացմանը:

Իսկ վերջում ԳԿՄԿ մագիստրանտներին խորհուրդ կտամ ժամանակն արդյունավետ օգտագործել, շարունակաբար կատարելագործել ձեռք բերած գիտելիքները, ինչպես նաև կատարել ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանքներ՝ հաշվի առնելով, որ ինքնակրթությունն անձնային և մասնագիտական աճի հիմնական պայմաններից մեկն է:

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ հանրային կապերի և կարիերայի բաժին