Գլխավոր էջ

ARMDOCT ծրագիր

Մարտի 20, 2020
«Դոկտորական կրթության բարեփոխումը Հայաստանում՝ ակադեմիական համայնքի, արդյունաբերության պահանջներին և ԵՄ փորձին համապատասխան»

Էրազմուս + ՀԳ2 Կարողությունների զարգացում (609850-EPP-1-2019-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP)

Տևողությունը՝ 36 ամիս (2020-2023)

ARMDOCT ծրագիրը նպատակ ունի բարեփոխելու դոկտորական /բարձրագույն կրթության երրորդ մակարդակ/ կրթությունը Հայաստանում Զալցբուրգի սկզբունքներին համահունչ՝ ազգային քաղաքականության և իրավական կարգավորող փաստաթղթերի, ինստիտուցիոնալ ընթացակարգերի վերանայման, գիտության և հետազոտության ինտեգրման համար անհրաժեշտ համակարգի ապահովման միջոցով։ Ծրագիրը նպատակ ունի խթանելու բուհերի և գիտահետազոտական ինստիտուտների, արդյունաբերական ոլորտի սերտ համագործակցությունը՝ ուղղված դոկտորական կրթության միջազգայնացմանը, Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին (EHEA) և Եվրոպական բարձրագույն հետազոտական տարածքին (ERA) ինտեգրմանը։

Ծրագրի առանձնահատուկ նպատակներն են․

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտների, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (ԿԳՄՍ) ռազմավարական, ենթակառուցվածքային և մարդկային ռեսուրսների կարողությունների զարգացում։

Ազգային նոր քաղաքականության, իրավական փաստաթղթերի մշակում և ԿԳՄՍ կողմից փորձնական ներդրման նպատակով հաստատում։
Ինստիտուցիոնալ քաղաքականությունների և ընթացակարգերի մշակում ազգային վերափոխված փաստաղթերի հիման վրա և Դոկտորական կրթության կազմակերպման ձեռնարկի մշակում։

Դոկտորական 5 դպրոցների հիմնում և գործարկում՝ Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, գիտահետազոտական ինստիտուտների և արդյունաբերության միջև սերտ համագործակցության ապահովմամբ։

Գործընկերներ

Ծրագիրն իրականացվում է 15 գործընկեր կառույցների համատեղ ուժերով, այդ թվում՝
 
Եվրասիա միջազգային համալսարան (ԵՄՀ) (Համակարգող)

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան (ՀՖՀ)

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (ՀՊՄՀ)

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (ԵՊԲՀ)

Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան (ՎՊՀ)

Երևանի Վ․ Բրյուսովի անվան Պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան (ԵՊԼՀ)

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (ՀԱՊՀ)

ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ (ԻԱՊԻ)

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն (ԳԿՄԿ)

ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (ԿՀՄՍ)

Եվրոպական համագործակից բուհեր

Պորտուգալիայի կաթոլիկ համալսարան (Պորտուգալիա)

Տերամոյի համալսարան (Իտալիա)

Ժան-Մուլեն Լիոն 3 համալսարան (Ֆրանսիա)

Վիլնիուսի պետական համալսարան (Լիտվա)

Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի կողմից ARMDOCT ծրագրում ներգրավված են.

Ատոմ Մխիթարյանը, ԳԿՄԿ գիտքարտուղար, ծրագրի համակարգող, atom.mkhitaryan@isec.am

Նաիրա Հակոբյանը, ԳԿՄԿ դեկան

Կարեն Սարգսյանը, ԳԿՄԿ Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի վարիչ

Նարինե Մանուկյանը, նույն ամբիոնի վարիչի տեղակալ

Նարինե Վարդանյանը, ԳԿՄԿ կրթության որակի ապահովման բաժնի պետ

Արուսյակ Հարությունյանը, ԳԿՄԿ արտաքին կապերի բաժնի պետ