Գլխավոր էջ

30 Օգս

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Օգոստոսի 30, 2023

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցման (զեղչ) համար ներկայացվող փաստաթղթերը դեկանատում ընդունվում են հետևյալ ժամանակացույցով՝


• առկա II կուրս (1,5 տարի ուսուցմամբ)՝         04.09.2023 – 30.09.2023
առկա I և II կուրսեր՝                                     11.09.2023 – 07.10.2023
հեռակա II կուրս`                                          25.09.2023 – 09.10.2023
հեռակա I կուրս՝                                            23.10.2023 – 06.11.2023


Զեղչերի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարող եք ստանալ www.isec.am կայքի կանոնակարգեր բաժնից (ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցման (լրիվ կամ մասնակի զեղչի) և փոխատեղման մասին կարգ):


Սահմանված ժամկետների ավարտից հետո ներկայացված դիմումները ենթակա չեն քննարկման:


30.08.2023