Գլխավոր էջ

30 Օգս

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Օգոստոսի 30, 2023

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցման (զեղչ) համար ներկայացվող փաստաթղթերը դեկանատում ընդունվում են հետևյալ ժամանակացույցով՝


•առկա II կուրս (1,5 տարի ուսուցմամբ)՝         04.09.2023 – 30.09.2023
առկա I և II կուրսեր՝                                     11.09.2023 – 07.10.2023
հեռակա II կուրս`                                         25.09.2023 – 09.10.2023
հեռակա I կուրս՝                                            23.10.2023 – 06.11.2023


Զեղչերի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարող եք ստանալ www.isec.am կայքի կանոնակարգեր բաժնից (ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցման (լրիվ կամ մասնակի զեղչի) և փոխատեղման մասին կարգ):


Սահմանված ժամկետների ավարտից հետո ներկայացված դիմումները ենթակա չեն քննարկման:


30.08.2023