Գլխավոր էջ

6 Մայ

Էրազմուս+ փոխանակման ծրագրի մրցույթ

Մայիսի 6, 2024

Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի Լեզվաբանության ամբիոնի «Ընդհանուր և հայ լեզվաբանություն» մասնագիտության առաջին կուրսի ուսանողները կարող են 2024-2025 ուստարվա առաջին կիսամյակը ուսանել Իսպանիայի Մադրիդի Կոմլուտենսե համալսարանում:

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է՝

1. տիրապետել իսպաներեն լեզվին՝ լեզուների իմացության եվրոպական շրջանակի B2 մակարդակին համապատասխան

2. ներկայացնել ինքնակենսագրություն իսպաներեն լեզվով

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև ս/թ մայիսի 12-ը ներառյալ PDF ձևաչափով /որպես մեկ pdf փաստաթուղթ/ ուղարկել ստորև պահանջվող փաստաթղթերը հետևյալ էլ. հասցեներին՝ ella.papikyan@isec.am և meri.sargsyan@isec.am: Վերնագրում նշել՝ "Erasmus+ 2024 Master mobility application".

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ՝

  • ինքնակենսագրական իսպաներեն լեզվով Europass CV ձևաչափով (ձևաչափը տես` https://europass.cedefop.europa.eu/)
  • մոտիվացիոն նամակ իսպաներեն լեզվով
  • առաջադիմության տեղեկանք
  • անձնագրի պատճեն

Գնահատման չափանիշներն են՝

  • միջանկյալ քննությունների արդյունքներ
  • իսպաներեն լեզվի իմացություն (B2)
  • բակալավրի ՄՈԳ

Ուսուցման լեզուն՝ իսպաներեն: Մադրիդի Կոմպլուտենսե համալսարանի վեբկայք՝ https://www.ucm.es/english/incoming-mobility

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի արտաքին կապերի բաժին, հեռախոս՝ 060-62-35-98