Գլխավոր էջ

26 Մայ

Հայտարարություն

Մայիսի 26, 2021

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիան հայտարարում է 2021-2022 ուստարվա ասպիրանտուրայի ընդունելություն` առկա ուսուցմամբ,

անվճար հիմունքով հետևյալ մասնագիտություններով`

Մաթեմատիկայի ինստիտուտ - Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն

Մեխանիկայի ինստիտուտ - Տեսական մեխանիկա

Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ - Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում

- Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ

Բյուրականի աստղադիտարան - Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն

Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ - Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման  մեթոդներ

Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ – Ընդհանուր երկրաբանություն

Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ - Լազերային ֆիզիկա,

- Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ- Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

- Ակուստիկա

Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ Ռադիոֆիզիկա

- Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա

Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ - Անօրգանական քիմիա

Հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ- Միկրոբիոլոգիա, կենսատեխնոլոգիա

«Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ - Միկրոբիոլոգիա, կենսատեխնոլոգիա

Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ -Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա

Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն - Կենդանաբանություն, մակաբուծա­բանություն, էկոլոգիա

Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն  - Երկրաբնապահպանություն

Պատմության ինստիտուտ - Հայոց պատմություն

- Համաշխարհային պատմություն

Արևելագիտության ինստիտուտ - Համաշխարհային պատմություն

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն,

- Ազգագրություն (ազգաբանություն)

Գրականության ինստիտուտ Հայ դասական գրականություն

Լեզվի ինստիտուտ - Հայոց լեզու

Արվեստի ինստիտուտ – Երաժշտական արվեստ

Տնտեսագիտության ինստիտուտ - Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

-Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում

Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ - Փիլիսոփայություն

- Հանրային իրավունք

Գիտակրթական միջազգային կենտրոն – Կենսաֆիզիկա. կենսաինֆորմատիկա


Վճարովի հիմունքով հետևյալ մասնագիտություններով՝


Գիտակրթական միջազգային կենտրոն  - Սոցիալական հոգեբանություն

- Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

Արվեստի ինստիտուտ – Թատերական արվեստջ, կերպարվեստ, հեռուստատեսություն

Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ - Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմությունԴիմումներն ընդունվում են ս.թ.մայիսի 31-ից մինչև հունիսի 28-ը ներառյալ (ժ.10.00-15.00) Մ.Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ, ասպիրանտուրայի բաժին):

Ընդունելության քննությունը մասնագիտական առարկայից անցկացվելու է հուլիսի 2 -ից

հուլիսի 6-ը ներառյալ:


Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել` Երևան, Մարշալ Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ,

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն (ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գրադարանի մասնաշենք)

Հեռախոս` 060-62-36-01: