Գլխավոր էջ

11 Մայ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մայիսի 11, 2023

Հարգելի՛ ասպիրանտներ և հայցորդներ,

2023 թ․ գարնանային քննու­թյունները կազմակերպվում են համաձայն հետևյալ ժամանակացույցի.

Մասնագիտական
օտար լեզու՝

Անգլերեն լեզու
մայիսի 29-ին և ժ.10.00 –ին (Մ. Բաղրամյան 24դ)

Գերմաներեն լեզու մայիսի 29 -ին ժ.11.00 -ին

Ֆրանսերեն լեզու հունիսի 20 -ին ժ.11.30 -ին


Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն հունիսի 12-ին ժ.13.00 –ին
(առցանց)

Տեղեկատվական և կրթական տեխնոլոգիաներ հունիսի 15-ին ժ.11.00 –ին,
(Սևակի 1, ԻԱՊԻ, 2-րդ հարկ ,203ս.)

Անգլերեն լեզվի քննության մասնակցության նախնական գրանցումը կատարվում է առցանց՝ հետևյալ հղումով
https://docs.google.com/forms/d/10wIzBUdmiP59ldlDPysTJfwduGjRQhWc6VHbXPXQsbM/edit?edit_requested=true


Գրանցվել կարող եք մինչև ս/թ մայիսի 24-ը ներառյալ: