Գլխավոր էջ

6 Սեպ

Հայտարարություն

Սեպտեմբերի 6, 2023

Հարգելի՛ ասպիրանտներ և հայցորդներ,

ովքեր ցանկանում են մասնակցել «Տեղեկատվական և կրթական տեխնոլոգիաներ» առարկայի դասընթացին, գրանցման և խմբի ընտրության համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 12-ին, ժամը 12:30-ին ներկայանալ ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն (4-րդ հարկ, 4․4 լսարան):

Ասպիրանտուրայի բաժին

Հեռ.՝ (+374 60) 623601