Գլխավոր էջ

28 Ապր

Հայտարարություն

Ապրիլի 28, 2021

2021-2022 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի հավանական դիմորդ-շրջանավարտների համար կազմակերպվում են նախապատրաստական դասընթացներ «Ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներ» առարկայից:

Թեստավորումը և ըստ խմբերի բաշխումը՝ 03․05․2021թ., ժ.11:00,  հասցե ` Պ․ Սևակի 1, ԻԱՊԻ, 2-րդ հարկ՝ գրադարան

Ուսումնական մաս