Գլխավոր էջ

24 Նմբ

Հայտարարություն

Նոյեմբերի 24, 2021

2021թ. որակավորման աշնանային քննություններն ու ստուգարքը տեղի  կունենան հետևյալ ժամկետներում.

Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն - 24.12.21թ. ժ.11.00-ին (Online)

Տեղեկատվական և կրթական տեխնոլոգիամեր - 09.12.21թ. ժ.11.00-ին / ԻԱՊԻ, Սևակի 1,  2-րդ հարկ,  203 սենյակ/

Ֆրանսերեն լեզու -   10.12.21թ.  ժ.12.30-ին /ԳԿՄԿ, 11-րդ հարկ, 11.2 լս./

Գերմաներեն լեզու - 14.12.21թ.  ժ.11.00-ին /ԳԿՄԿ, 11-րդ հարկ, 11.2 լս./