Գլխավոր էջ

7 Մայ

Հայտարարություն

Մայիսի 7, 2019

Ռումինայի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Տնտեսական և սոցիալական հետազոտությունների ինստիտուտի 2018 թվականի գիտական տարեգրքում անգլերեն և ռումիներեն լեզուներով լույս է տեսել ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ Կարեն Սարգսյանի «The drawbacks of the anti-crisis measures implemented in the Republic of Armenia and the ways to avoid mistakes in the future possible crises» գիտական հոդվածը՝ նվիրված ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերի ազդեցությունների հաղթահարմանն ուղղվող միջոցառումների արդյունավետության բարձրացմանը: