Գլխավոր էջ

6 Մայ

Հայտարարություն

Մայիսի 6, 2019

Ասպիրանտների և հայցորդների համար գարնանային որակավորման քննու­թյունները կազմակերպվում են համաձայն հետևյալ ժամանակացույցի. 

Մասնագիտական օտար լեզու՝

Անգլերեն - հունիսի  3-ին   ժ.10.00 –ին  (Բաղրամյան 24դ, 11 հարկ)

Ֆրանսերեն - հունիսի  21 -ին  ժ.12.00 -ին

Գերմաներեն - հունիսի  21-ին   ժ.10.00 -ին

Տեղեկատվական և կրթական տեխնոլոգիաներ - մայիսի  30-ին ժ.10.00 –ին,  (Սևակի 1, ԻԱՊԻ, 333ս.)

Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն/Փիլիսոփայություն - հունիսի  6-ին ժ.10.00 –ին,  (Բաղրամյան24դ, 2-րդ հարկ,2.5լս.)

* Քննություն հանձնողները մինչև մայիսի 28-ը պարտադիր ցուցակա­գրվեն ասպիրանտուրայի բաժնում

Ասպիրանտուրայի բաժին

Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ

Հեռ.՝060-623601