Գլխավոր էջ

3 Մայ

Հայտարարություն

Մայիսի 3, 2022

Ասպիրանտների և հայցորդների համար գարնանային որակավորման քննու­թյունները օտար լեզվից կազմակերպվում են համաձայն հետևյալ ժամանակացույցի.

Անգլերեն լեզու հունիսի 3-ին ժ.10.00 –ին (Մ. Բաղրամյան 24դ, 11 հարկ)

Ֆրանսերեն լեզու հունիսի 21 -ին ժ.11.30 -ին

Գերմաներեն լեզու հունիսի 17 -ին ժ.11.00 -ին

Քննություններն անցկացվելու են առկա եղանակով ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնում։

Կուտակումներից խուսափելու նպատակով անգլերեն լեզվի քննության մասնակցության նախնական գրանցումը կատարվում է առցանց՝ հետևյալ հղումով https://docs.google.com/forms/d/10wIzBUdmiP59ldlDPysTJfwduGjRQhWc6VHbXPXQsbM/edit?edit_requested=true


Գրանցվել կարող եք մինչև ս/թ մայիսի 25-ը ներառյալ:


Տեղեկացնում ենք, որ առանց նախնական գրանցման քննության մասնակցել չեք կարող։


Քննության անցկացման լսարանի մասին կտեղեկացնենք մասնակիցների վերջնական քանակը ճշտելուց հետո: