Գլխավոր էջ

Ամբիոններ

Արևելագիտության 
ամբիոն

 

 Բնապահպանության
և բնօգտագործման
ամբիոն

 

Գրադարանային
տեղեկատվական
աղբյուրների ամբիոն 

  Դեղագործական 
քիմիայի
ամբիոն 
 

Ինֆորմատիկայի և
հաշվողական
տեխնիկայի ամբիոն 

        
                 
Իրավագիտության
ամբիոն
  Հայոց լեզվի և 
գրականության 
ամբիոն
  Հոգեբանության
ամբիոն
  Սոցիալական
 մանկավարժության
ամբիոն
  Մոլեկուլային
և բջջային 
կենսաբանության 
ամբիոն
       
                 
 Նեյրոֆիզիոլոգիա և
տոքսինոլոգիա
ամբիոն 
  Պատմության և 
միջազգային 
հարաբերությունների
ամբիոն 
  Ռադիոտեխնիկայի և 
կապի ամբիոն 
  Տնտեսագիտության և
կառավարման
ամբիոն
  Փիլիսոփայության
ամբիոն 
       
                 
Քաղաքագիտության
ամբիոն
  Օտար լեզուների 
ամբիոն
   Լրագրության
ամբիոն
   Երկրաբանության
ամբիոն
   
               
                 

 ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

  • Հայաստան, Երևան, 0019, Մարշալ Բաղրամյան 24դ
  • +(374 10) 524812
  • Կապվեք մեզ հետ