Գլխավոր էջ

Գիտական խմբեր

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական
միջազգային կենտրոնի

գերհաղորդականության խումբ

          ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական
միջազգային կենտրոնի

կենսաինֆորմատիկայի խումբ