Գլխավոր էջ

7 Ապր

Հայտարարություն

Ապրիլի 7, 2017

2017-2018 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի հավանական դիմորդ-շրջանավարտների համար «Ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներ» առարկայի քննությունը անցկացվելու է ս/թ ապրիլի 26-ին ժամը 1100-ին:

/ հասցե Պ.Սևակի 1 , ԻԱՊԻ, լս. 333 /:Ուսումնական մաս